ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Π. Α. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Α.Ε.
 
Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2012

 

Οικονομικά Στοιχεία